Ngày 3 tháng 2 là ngày gì? Ý nghĩa lịch sử của ngày 3 tháng 2

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/2 thì nhà nhà đều trang trí cờ hoa trước nhà để chào đón ngày này? Vậy ngày 3/2 là ngày gì mà khiến nhiều người mong chờ đến vậy? Bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của congresodigitalfopea.com nhé.

1. Ngày 3/2 là ngày gì? Lịch sử hình thành ngày 3/2

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Ngày 3/2 chính là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
  • Sau khi giành thắng lợi ở cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam. Từ ngày 3 đến 7-2-1930, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được diễn ra tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị này nhằm hợp nhất ba tổ chức này thành một đảng duy nhất mang tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Trong bài phát biểu của mình tại hội nghị, chủ tịch Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước tại Việt Nam.
  • Vào tháng 9/1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, Đảng ta đã chọn ngày 3/2 dương lịch hằng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính đến nay đã là kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây được xem như là một ngày có ý nghĩa to lớn, là niềm tự hào của không chỉ những người là Đảng viên mà còn của tất cả công dân Việt Nam.

2. Ý nghĩa ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Người dân háo hức chào đón ngày 3-2
  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ đấu tranh giành độc lập tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời xác định rõ những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam, đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử, trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết các tổ chức cộng sản, lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.
  • Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vô cùng lớn quyết định sự phát triển của cả dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX. Đây chính là thành tựu to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh với sự chuẩn bị tươm tất về mọi mặt và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.
  • Sự ra đời này cũng chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.
  • Hơn thế nữa, Đảng ta đã nhận được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, cho thấy sức mạnh to lớn của sự đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập của dân tộc.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp bạn khắc sâu về ngày 3/2 là ngày gì và ý nghĩa lịch sử của ngày trọng đại này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *